Prostatitis rickt

Fordítás 'parent' – Szótár magyar-Francia | Glosbe
  • MoonSaddle - Kezdőlap
  • Gyógyító gyógyszerek vérrákhoz - Az ASD 2 a férgeket kezeli

Citotoxikus gyógyszermolekulákkal, illetve radioaktív izotópokkal konjugált LHRH analógok képesek kötődni a humán daganat sejteken található LHRH receptorokhoz, mely a célzott kemo- és radioterápia, valamint a molekuláris képalkotó diagnosztika alapját képezheti.

Annak ellenére, hogy ismereteink az LHRH receptorok természetéről, expressziós mintázatóról és farmakológiájáról folyamatosan bővülnek, patofiziológiai jellemzőik és a humán daganatokban betöltött szerepük még nem teljesen tisztázott.

ASD 2 parazitákból

A jelen pályázat alhasi fájdalom menstruáció előtt az LHRH receptorok tumorbiológiai és funkcionális jelentőségének vizsgálata humán rosszindulatú emlő, endometrium és prosztata prostatitis rickt, prostatitis rickt annak tanulmányozása, biológiai adalékanyagok prosztatitis radioaktívan jelzett LHRH analógok alkalmasak-e ezen daganatok in vivo diagnosztikai célú felhasználásra.

Munkánk során az LHRH receptorok mRNS-szintű expresszióját vizsgáljuk, valamint ezen receptor fehérjék lokalizációját és kötési tulajdonságait is tanulmányozni kívánjuk humán tumorokban és daganat sejtvonalakon.

A pozitron emissziós tomográfiás PET vizsgálatokhoz egy LHRH analóg és annak angiogenezis szelektív markereivel konjugált, valamint [18F] izotóppal jelölt származékait immunszupresszált nude egerekben növesztett és LHRH receptort expresszáló humán daganatokon teszteljük. A tervezett kutatás és az abból várható új eredmények hozzájárulhatnak annak molekuláris prostatitis rickt prostatitis rickt, hogy a humán rosszindulatú daganatok hatékonyabb diagnosztikája és a célzott daganatterápia miképpen valósítható meg LHRH receptorokon keresztül.

  • Hírek · Dr. Rick Ferenc Gyula PhD védése · PTE ÁOK
  • Search Results - Pettaway, Curtis

Summary Increasing evidence supports the observation that prostatitis rickt receptors for luteinizing hormone-releasing hormone LHRH are expressed in various human cancers. The receptors for LHRH on human tumors can serve as targets for peptide ligands that can be linked to cytotoxic agents or radionuclides for targeted chemo- and radiotherapy or molecular imaging techniques.

Although progress has been made in our understanding of the nature and expression pattern of LHRH receptors in various human cancer models, their presence and biological relevance in human tumors has not been fully explored yet.

prostatitis rickt

The aim of the present proposal is to extend these expression studies and to examine the biology and functional significance of receptors for LHRH in human breast, endometrial and prostate cancers. The applicability of radiolabeled LHRH analogues as molecular imaging probes for in vivo detection of these cancers will also be tested.

prostatitis rickt

The expression of mRNA for LHRH receptors will be investigated and the prostatitis rickt and binding characteristics of LHRH receptor protein will also be studied in various human tumors and cancer cell lines. Monomeric LHRH analogue and its conjugates prepared with selective markers of angiogenesis will be labeled with [18F] for positron emission tomography PET. The overall program and the expected new findings could be considered to be the molecular basis for peptide LHRH receptor targeting of cancers and should prostatitis rickt in more effective diagnosis and treatment of human tumors.

जुड़ी हुई बुकलिस्ट

Results in Hungarian Egyre több bizonyíték támasztja alá specifikus, nagy affinitású Luteinizáló Hormon-Releasing Hormon LHRH receptorok, mint jelfogó struktúrák kifejeződését humán daganatokban. Jelen pályázatunk célja volt az LHRH receptorok tumorbiológiai és funkcionális jelentőségének vizsgálata humán daganatokban emlő, ovárium, prosztata, hólyag és vese carcinoma ill.

prostatitis rickt

A pozitron emissziós tomográfiás PET vizsgálatokhoz prostatitis rickt LHRH analóg és annak angiogenezis érképződés prostatitis rickt markereivel összekapcsolt, valamint [18F] izotóppal jelölt származékait immunhiányos egerekben növesztett és LHRH receptort kifejező humán daganatokon teszteltük.

Munkánk során számos humán daganattípuson igazoltuk az LHRH receptorok jelenlétét és az prostatitis rickt szintetizált és PET vizsgálatokra tervezett [18F] izotóppal jelzett LHRH analógokkal sikerült kimutatnunk és miniPET kamerával láthatóvá tennünk egerekbe ültetett humán daganatokat.

Eredményeink hozzájárulnak a humán daganatok molekuláris szintű felderítéséhez és újszerű PET diagnosztikájához. Results in English Increasing evidence supports the observation that high-affinity receptors for luteinizing hormone-releasing hormone LHRH are expressed in various human cancers.

Narrow Search

The aim of the present proposal was to extend these expression studies and to examine the biology and functional significance of receptors for LHRH in human breast, ovarian, prostate, renal and bladder cancers and in uveal melanoma. The applicability of radiolabeled LHRH analogues as molecular imaging probes for in vivo detection of these cancers was also tested. Monomeric LHRH analogue and its conjugates prepared with selective markers of angiogenesis were synthesized and labeled successfully with [18F] for positron emission tomography PET.

Subsequently, the accumulations of the radioligands were demonstrated in LHRH receptor positive tumor models prostatitis rickt into nude mice by mini PET camera. The results of our work may provide an LHRH radiopharmacon as a novel tool for potential clinical application in oncology. Full text.

További a témáról